Databáza

New Media Art & Archive - Seminár II: Umelec

Jaký je rozdíl mezi archivem a sbírkou? Jak lze bezpečně uchovávat video? Je možné nahradit původní mechaniku zařízení počítačovým algoritmem? Kurz se zabývá složitou problematikou archivace uměleckých děl nových médií ve veřejných institucích. Zaměřuje se na celou škálu činností nezbytných pro technickou ochranu díla, jeho správnou interpretaci a prezentaci. Reflektuje současnou středoevropskou situaci, ale snaží se ji zasadit do obecnějšího kontextu. Cílem je zahájit živou diskusní platformu a sdílet poznatky napříč institucemi. Workshopy jsou tak otevřeny nejen studentům a odborné veřejnosti, ale i zájemcům z řad široké veřejnosti.

SEMINÁŘ II: Umělec
15. října 2021, 14.00-16.30 hod.
Attila Csörgő (HU) - Jana Bernartová (CZ) - Pawel Janicki (PL) - Michael Bielický (CZ/ DE)

Jana Bernartová
web: https://janabernartova.cz
Jana Bernartová (1983) je absolventkou Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci, kde studovala v Ateliéru vizuální komunikace - digitální média (Stanislav Zippe, 2003-2007). V těchto letech studovala také v ateliéru fotografie a intermedií pod vedením Ľuba Stacha na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě (2006-2007) a v ateliéru intermedií pod vedením Václava Stratila na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně (2007-2009). Úspěšně absolvovala doktorské studium v ateliéru Supermédia Federica Díaze na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (2010-2013). Žije a pracuje v Praze a Liberci.

Attila Csörgő
web: https://blokmagazine.com/risky-objects-attila-csorgo-in-conversation/
Attila Csörgő (1965) studoval na Akademii výtvarných umění v Budapešti (fakulta malířství/intermédií, 1988-1994) a na Rijksakademie van beeldende Kunsten v Amsterdamu (1993). Ve svých dílech zkoumá sousedící území umění a vědy. Provádí experimenty s pečlivě zkonstruovanými zařízeními vlastní konstrukce, s kamerami a optickými přístroji - výzkumy svědčící o hravém a humorném, ale i filozofickém myšlení. Pomocí často překvapivých a zábavných experimentů se snaží vytvářet a vizualizovat pohyby a jevy, které jsou pro lidské oko nepostřehnutelné. Své objekty, které fungují téměř jako reprezentace pravidel geometrie, sestavuje z předmětů a materiálů každodenní potřeby, které umisťuje do neobvyklých situací.

Michael Bielický
Web: https://www.bielicky.net
Michael Bielický (1954) emigroval v roce 1969 z Československa do Německa. Po práci fotografa v USA studoval na Kunstakademii v Düsseldorfu (1984-1988),
od roku 1987 jako student Nam June Paika v jeho mistrovské třídě, u něhož pak působil jako asistent až do roku 1989. V roce 1988 získal studijní stipendium od Cité Internationale des Arts v Paříži. V roce 1991 se stal jedním ze zakládajících pedagogických pracovníků na oddělení New
Media na pražské Akademii výtvarných umění. Bielický žije v Praze, Düsseldorfu a Karlsruhe.

Pawel Janicki
web: https://www.paweljanicki.jp
Pawel Janicki (1974) je nezávislý mediální umělec a producent pracující s generativní hudbou, mikrozvukovou a algoritmickou kompozicí, interaktivními systémy pro performance a instalace a vlastním hard- a softwarem. Jeho práce čerpá především z výdobytků hudby, současného a mediálního umění a posthumanistické praxe - konstruuje však formy odlišné od těch stávajících. Zapojuje široké spektrum technik, přístupů
a protokolů: vytváří díla využívající syntetické smysly, programovací techniky - i v moderní, kognitivní inkarnaci - a prvky prostorového a materiálového inženýrství. Důležitou roli v Janického tvorbě hrají historické a současné souvislosti - zejména vnímané dějiny umění a něco, co by se dalo nazvat dějinami myšlení. Spolupracuje s uměleckým centrem WRO, kde vede laboratoř WRO.

SEMINÁŘ I: Sbírka
8. října 2021
https://www.youtube.com/watch?v=wcNjeC0N1Wk

SEMINÁŘ III: Umělecké dílo
29. října 2021
https://www.youtube.com/watch?v=EJl1jdKyH2k

Koordinace: Teorie interaktivních médií Masarykovy univerzity (CZ) a CEAD.space Muzea umění Olomouc (CZ) - Dušan Barok, Jakub Frank, Barbora Kundračíková ve spolupráci s Janou Horákovou
Technická podpora: Mgr: Svatava Doubková a Michael Franěk
Kontakt: b.kundracikova@mail.muni.cz

Kurz New Media Art & Archive vznikl v rámci Programu internacionalizace MU 2021-2023 a za podpory Visegrádského fondu (CEAD: New Media Museums, 2021-2022).
Artists


Muzeum umění Olomouc 2011-2022