Databáze

Tvorba map jako tvorba obrazů: Případ střední a východní Evropy (EN)

20. říjen 2020

"Intermedialita kartografického jazyka, využívající jak text, tak obraz, ho činí obzvláště otevřeným vůči interdisciplinárním přístupům ze strany společenských a humanitních věd. Jednu z méně prozkoumaných cest dalšího výzkumu nabízejí vizuální studia. Pokud mapa předchází území, je to obraz, který předchází mapu?"
Esej Katarzyny Murawske-Muthesius
porovnává mapy Východní Evropy, počínaje mapou Slovanských zemí Josefa Pavola Šafárika z roku 1842, a dochází k závěru, že kartografická obraznost hrála důležitou roli v legitimizaci kolektivní identity regionu. Zároveň tvrdí, že přijetí mapy jako nástroje dějin umění s cílem porozumět umění v závislosti na prostoru a času, nemůže překonat postmoderní kritiku mapy.
Text byl poprvé publikován v knize The New Dictionary of Old Ideas (2020).

Celý text najdete na:
https://blokmagazine.com/mapmaking-as-image-making-the-case-of-east-central-europe/

Muzeum umění Olomouc 2011-2021