Database

Vizuálne kalambúry a paradoxy

2003, Start and end dates

Muzeum umění Olomouc 2011-2021