Database

Slovenské vizuálne umenie 1970 – 1985

2002, Start and end dates

Muzeum umění Olomouc 2011-2021