Database

Stanislav Kolíbal. Sculptures and Drawings 1954 - 2015

September 25 2015 – January 3 2016, Start and end dates


Ostravská retrospektivní výstava je poctou mimořádnému umělci, rodákovi z nedaleké Orlové, který přímo s Ostravou spojil svůj život mezi léty 1938 až 1945. Je návratem do rodného kraje a do Ostravy, jejímž je čestným občanem, a také připomínkou Kolíbalových devadesátých narozenin, které umělec oslaví v průběhu výstavy. Titul výstavy Sochy a kresby 1954 - 2015 dokládá hlavní Kolíbalovy výtvarné aktivity, ale zdaleka nevystihuje rozsah a smysl toho, kam umělec ve svém výjimečném novátorství práce s prostorem a kresbou došel. Výstava je autorem koncipována pro prostor Domu umění v Ostravě. Expozice tak vedle klíčových autorových prací přináší i díla méně známá či málo vystavovaná. Výstavu doprovází autorský katalog s přehledem díla, který do trilogie doplní dva předchozí Kolíbalovy ostravské katalogy.

Muzeum umění Olomouc 2011-2016