Database

The Sculptors. Dusseldorf Art Academy from 1945 to Today

February 20 – July 28 2013, Start and end dates
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen ( K20 Grabbeplatz)


Exhibiting artists
Magdalena Jetelová


Sculptors, professors and students at the Düsseldorf Art Academy since 1945:
Joseph Beuys, Karl Bobek, Ralf Brög, Hede Bühl, Anthony Cragg, Richard Deacon, Jürgen Drescher, Bogomir Ecker, Katharina Fritsch, Isa Genzken, Martin Gostner, Thomas Grünfeld, Erwin Heerich, Georg Herold, Martin Honert, Jörg Immendorff, Magdalena Jetelová, Irmin Kamp, Hubert Kiecol, Luise Kimme, Harald Klingelhöller, Imi Knoebel, Jannis Kounellis, Gereon Krebber, Norbert Kricke, Bernd Lohaus, Markus Lüpertz, Heinz Mack, Ewald Mataré, Rita McBride, Christian Megert, Reinhard Mucha, Wilhelm Mundt, Nam June Paik, A.R. Penck, Otto Piene, David Rabinowitch, Erich Reusch, Klaus Rinke, Dieter Roth, Ulrich Rückriem, Reiner Ruthenbeck, Leunora Salihu, Andreas Schmitten, Thomas Schütte, Fritz Schwegler, Pia Stadtbäumer, Rosemarie Trockel, Günther Uecker, Paloma Varga Weisz, Thomas Virnich, Franz Erhard Walther, Didier Vermeiren.

Muzeum umění Olomouc 2011-2021