Database

I Salon Warszawski ZPAP

April 14 – May 4 1947, Start and end dates

Muzeum umění Olomouc 2011-2021