Database

Salon Wiosonny im. Józefa Piłsudskiego

March 19 – April 18 1931, Start and end dates

Muzeum umění Olomouc 2011-2021