Database

Salon Związku Zawodowego Polskich Artystów Plastyków

October 1 – November 1 1928, Start and end datesExhibiting artists
Henryk Stażewski


Muzeum umění Olomouc 2011-2021