Database

Modernist Salon

March 1928, Start and end datesExhibiting artists
Henryk Stażewski


Muzeum umění Olomouc 2011-2021