Databáza

New Media Art & Archive – záznam z diskuzí online

18. listopad 2021,

Jaký je rozdíl mezi archivem a sbírkou? Jak lze bezpečně uchovávat video? Je možné nahradit původní mechaniku zařízení počítačovým algoritmem? Kurz se zabývá složitou problematikou archivace uměleckých děl nových médií ve veřejných institucích. Zaměřuje se na celou škálu činností nezbytných pro technickou ochranu díla, jeho správnou interpretaci a prezentaci. Reflektuje současnou středoevropskou situaci, ale snaží se ji zasadit do obecnějšího kontextu. Cílem je zahájit živou diskusní platformu a sdílet poznatky napříč institucemi. Workshopy jsou tak otevřeny nejen studentům a odborné veřejnosti, ale i zájemcům z řad široké veřejnosti.

SEMINÁŘ I: Sbírka
8. října 2021, 14.00-16.30 hodin
WRO Art Center (PL) - Ursula Blickle Video Archive | Belvedere Museum Vienna (AT) - Národní filmový archiv (CZ) - TATE Gallery/ Goldsmiths, University of London (UK)

SEMINÁŘ II: Umělec
15. října 2021, 14.00-16.30 hod.
Attila Csörgő (HU) - Jana Bernartová (CZ) - Pawel Janicki (PL) - Michael Bielický (CZ/ DE)

SEMINÁŘ III: Umělecké dílo
29. října 2021, 14.00-16.30 hod.
Lucia Gregorová Stach (SK) - Tiziana Caianiello (IT) - Sabine Folie (A) - Anna Olszewska (PL)

Muzeum umění Olomouc 2011-2022