Databáze

New Media Museums – II. workshop v SNG

21. září 2021,

Workshop, který se konal 21. září 2021 ve Slovenské národní galerii v Bratislavě, se zaměřil na otázky spojené s akvizičním procesem, dokumentací jednotlivých děl, jejich evidencí v systému, digitálním archivu a depozitáři, restaurováním a péčí o jejich technickou složku anebo spoluprací mezi obory a mezi jednotlivými odděleními. Report z akce je možné najít na webových stránkách projektu. Video ke zhlédnutí zde.

Muzeum umění Olomouc 2011-2022