Databáze

Trienále současného středoevropského umění v Olomouci

24. červen 2021,

Muzeum umění Olomouc zahajuje své první Trienále současného středoevropského umění. Trienále je součástí programu Středoevropské fórum Olomouc (SEFO) a doplňuje spektrum činností, které jsou geograficky i významově nestálému regionu Střední Evropy věnovány. První ročník nese název Universum a jeho výchozím bodem jsou struktury a systémy, respektive kategorie, na základě kterých je tvoříme a posuzujeme. Trienále se účastní na padesát umělců a umělkyň ze střední Evropy a spolupracuje s řadou partnerů, jak lokálních (Univerzita Palackého, AFO, PAF, Divadelní flóra, Galerie Caesar...) tak středoevropských (Lentos Kunstmuzeum Linz, Východoslovenská galéria, Międzynarodowe Centrum Kultury, Ludwig Múzeum, Kassák Múzeum...).
Trienále SEFO 2021 probíhá od 24. 6.
2021 do 2. 1. 2022 a jeho součástí je kromě ústředních výstav také řada vstupů do veřejného prostoru a doprovodných programů.

Muzeum umění Olomouc zahajuje své první Trienále současného středoevropského umění. Trienále je součástí programu Středoevropské fórum Olomouc (SEFO) a doplňuje spektrum činností, které jsou geograficky i významově nestálému regionu Střední Evropy věnovány. První ročník nese název Universum a jeho výchozím bodem jsou struktury a systémy, respektive kategorie, na základě kterých je tvoříme a posuzujeme. Trienále se účastní na padesát umělců a umělkyň ze střední Evropy a spolupracuje s řadou partnerů, jak lokálních (Univerzita Palackého, AFO, PAF, Divadelní flóra, Galerie Caesar...) tak středoevropských (Lentos Kunstmuzeum Linz, Východoslovenská galéria, Międzynarodowe Centrum Kultury, Ludwig Múzeum, Kassák Múzeum...).
Trienále SEFO 2021 probíhá od 24. 6.
2021 do 2. 1. 2022 a jeho součástí je kromě ústředních výstav také řada vstupů do veřejného prostoru a doprovodných programů.

Muzeum umění Olomouc 2011-2021