Databáze

Secondary Archive – platforma pro umělkyně ze Střední a Východní Evropy

9. duben 2021,

Secondary Archive je nová databáze umělkyň a ženského umění. Projekt inciovala nadace Katarzyna Kozyra Foundation a podílely se na něm platformy EasttopicsMeetFactory a Björnsonova. Na obsahu databáze spolupracovaly umělkyně, teoretičky a kurátorky ze Střední a Východní Evropy pod vedením kurátorky Agaty Cieślak. Databáze v současnosti zahrnuje kolem dvouset padesáti jmen napříč generacemi.
https://secondaryarchive.org

Gratulujeme k úspěšnému spuštění projektu a doporučujeme k pečlivému průzkumu!

Muzeum umění Olomouc 2011-2021