Databáza

Východoslovenská galéria vystavuje svoje akvizície z rokov 2015 - 2020 na výstave 7140+

21. únor 2020, ; 31. květen 2020,

Výstavný projekt 7140+ verejnosti predstavuje nové diela získané do zbierky Východoslovenskej galérie v rokoch 2015-2020. Ambíciou výstavy je prezentovať Východoslovenskú galériu – múzeum umenia ako pamäťovú a zbierkotvornú inštitúciu, ktorá nadobúda, uchováva, prezentuje a odborne zhodnocuje kultúrne dedičstvo Slovenska. Zbierkový fond galérie sa zameriava na štyri ťažiskové okruhy – umenie 19. storočia, medzivojnové obdobie, najmä avantgardné presahy Košickej moderny, povojnové umenie a najnovším okruhom je súčasné umenie. Akvizičná stratégia galérie sa sústreďuje na dopĺňanie autorských kolekcií najvýznamnejších umelcov zbierky a rovnako tak aj na dopĺňanie jednotlivých jej tematických súborov. Galéria 207 nových diel získala najmä kúpou, ale tiež darom a prevodom. Názov 7140+ odkazuje k počtu diel, ktoré v súčasnej dobe Východoslovenská zbierka spravuje.
 


7140+ Nové akvizície v zbierke VSG
Východoslovenská galéria
21. 2. 2020 – 31. 5. 2020
viac informácií
kurátori: Miroslav Kleban, Katarína Nádaská
 

Muzeum umění Olomouc 2011-2016