Databáze

Kniha Rozlomená doba 1908–1928 představuje zlomové dvacetiletí moderního a avantgardního umění ve střední Evropě.

10. prosinec 2019,

Kniha přináší obsáhlý vhled do kulturních dějin Rakousko-Uherska a nově vzniklých států ustavených po jeho rozpadu v roce 1918. Ve dvanácti tematických blocích se čtenář seznámí s uměním na příkladech tvorby více než stovky autorů, počínaje expresionismem v roce 1908 a konče abstrakcí v roce 1928. Vedle dnes již slavných osobností je pozornost věnována i velkému počtu dalších umělců, spoluvytvářejících dravou atmosféru vzrušené doby a téměř čtyřiceti dobovým časopisům i sborníkům spojujícím jednotlivá středoevropská umělecká centra, jako byly Budapešť, Vídeň, Praha, Krakov, Záhřeb, Bělehrad, Košice, Lvov, Varšava, Vilnius či Novi Sad. Na knize pracoval mezinárodní tým složený z více, než dvaceti mezinárodně respektovaných odborníků, z Evropy a ze Spojených států amerických, několik let. Knihu, obsahující téměř 900 vyobrazení, doprovázejí medailony umělců i časopisů a obsáhlá chronologie.

Knihu vydalo nakladatelství Arbor Vitae spolu s Muzeem umění Olomouc.

Editor: Karel Srp
Texty: Lenka Bydžovská, Steffen Eigl, Eva Forgács, Beatrice Joyeux-Prunel, Anna Jozefacka, Erwin Kessler, Zsófia Kiss-Szemán, Barbora Kundračíková, Paulina Kurc-Maj, Vojtěch Lahoda, Christina Lodder, Luisa Mahler, Steven Mansbach, Monika Rydiger, Karel Srp, Irina Subotić, Jiří Trávníček, György Várkonyi, Josef Vojvodík, Patrick Werkner, Petr Wittlich, Natalia Żak
Grafika: Tereza Hejmová

Muzeum umění Olomouc 2011-2016