Database

Rudolf Sikora wystawia w Ostrawie Koniec świata?

16 Październik 2019, ; 12 Styczeń 2020,

Najnowsza wystawa Rudolfa Sikory (*1946, Žilina) w Galerii Sztuk Pięknych w Ostrawie, jest poświęcona problematyce ekologicznej. Sikora uznał to za pilne wyzwanie dla wszystkich, którzy dbają o przyszłość naszej cywilizacji i planety, która według najwybitniejszych naukowców świata znajduje się obecnie w stanie zagrożenia ekologicznego i nie jest daleko od samozniszczenia. Autor już od początku swojej twórczości na przełomie lat 60. i 70. XX wieku, poświęca się ekologii, a później kwestie dotyczące ekologii łączy z kosmologicznymi rozważaniami Studiowaniem materiałów Klubu Rzymskiego i publikacji Granice Wzrostu (1972), których samizdat otrzymał z Polski, jako jeden z pierwszych także w szerszym kontekście międzynarodowym, zrozumiał aktualność i konieczność rozwiązywania problemów środowiskowych.

Kurator: Katarína Bajcurová

Rudolf Sikora: KONIEC ŚWIATA? Komiks ekologiczny
Galeria Sztuk Pięknych w Ostrawie
16. 10. 2019 – 12. 1. 2020
więcej informacji
 

Muzeum umění Olomouc 2011-2016