Databáze

Běla Kolářová: Pohyb / čas

28. červen 2019, ; 29. září 2019,

Výstava Běly Kolářové v Oblastní galerii Liberec poukazuje na vybraných malých souborech umělkyně na její zaujetí fenomény času, světla, proměnlivosti, pohybu, na hravost jejího myšlení v sériích, na metaforické šifry, skryté v použitém materiálu, ve způsobu, jak s ním zacházela. Po delší době je možné setkat se zejména s jejími z větší části neznámými fotografiemi a fotogramy.
 

Běla Kolářová: Pohyb / Čas
Oblastní galerie Liberec
28. 6. – 29. 9. 2019
kurátorka: Marie Klimešová
více o výstavě

Muzeum umění Olomouc 2011-2016