Database

Václav Cigler, Michal Motyčka: Space of Man I, II, III

21 Czerwiec - 15 Wrzesień 2019,

The exhibition Space of Man at the North Bohemian Gallery of Fine Arts in Litoměřice presents a cross-section of Cigler's work on landscape projects from the 1960s, projects and compositions for architecture and installations of Václav Cigler and Michal Motyčka from the years 2003–2019, which show a wide range of common thinking in many levels, from sensory experience to understanding implicit symbolic meanings.
The exhibition takes place in all the premises of the temporal exhibitions in the main building (II) and in the parkan (III). In the Mini Gallery (I), which is intended for the views of the collections, is presented the work of Václav Cigler Half Egg, acquired in 1997. 

​S výtvarným dílem Václava Ciglera (1929) a Michala Motyčky (1974) se v Litoměřicích nesetkáváme poprvé, v roce 2005 velkoryse přetvořili prostor hradebního parkánu Severočeské galerie výtvarného umění jako místo setkávání, odpočinku, procházení či meditace. 

Výstavou by autoři rádi nechali otevřený prostor pro vlastní interpretaci divákovi. Zajímá je vytvoření vztahů – dvojvztahů – jednoty člověka a prostoru, místa a řádu v něm, který strukturuje svůj vnitřní i okolní tvar. Slovy Václava Ciglera: „Umění je událost vztahů, událost dvojvztahů a jejich vyhodnocení”. Divák se stává součástí děje díla, jež je aktivováno jeho přítomností, je závislé na jeho měřítku a pohybu, proměňuje se jeho pozicí. Důležitý je vztah vytvořený mezi námi a místem, jakási platforma pro setkávání – duchovní pole pro koncentraci, prostor pro událost.
 
Jana Šindelová
autorka koncepce výstavy

Muzeum umění Olomouc 2011-2021