Databáze

Václav Cigler, Michal Motyčka: Prostor člověka I, II, III

21. červen do 15. září 2019,

Výstava nazvaná Prostor člověka v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřících představuje průřez Ciglerovy tvorby zaměřené na krajinné projekty z 60tých let dvacátého století, projekty a kompozice pro architekturu a společné instalace Václava Ciglera a Michala Motyčky z let 2003–2019, jež ukazují široký záběr společného uvažování v mnoha rovinách, od smyslové zkušenosti až k chápání implicitních symbolických významů.
Výstava se koná ve všech prostorách temporálních výstav v hlavní budově (II) a na parkáně (III). V Minigalerii (I), která je určena pohledům do sbírek, je předvedeno dílo Václava Ciglera Půlvejce, získané v roce 1997. 

​S výtvarným dílem Václava Ciglera (1929) a Michala Motyčky (1974) se v Litoměřicích nesetkáváme poprvé, v roce 2005 velkoryse přetvořili prostor hradebního parkánu Severočeské galerie výtvarného umění jako místo setkávání, odpočinku, procházení či meditace. 

Výstavou by autoři rádi nechali otevřený prostor pro vlastní interpretaci divákovi. Zajímá je vytvoření vztahů – dvojvztahů – jednoty člověka a prostoru, místa a řádu v něm, který strukturuje svůj vnitřní i okolní tvar. Slovy Václava Ciglera: „Umění je událost vztahů, událost dvojvztahů a jejich vyhodnocení”. Divák se stává součástí děje díla, jež je aktivováno jeho přítomností, je závislé na jeho měřítku a pohybu, proměňuje se jeho pozicí. Důležitý je vztah vytvořený mezi námi a místem, jakási platforma pro setkávání – duchovní pole pro koncentraci, prostor pro událost.
 
Jana Šindelová
autorka koncepce výstavy

Muzeum umění Olomouc 2011-2016