Databáze

Václav Cigler a Michal Motyčka │ Světlem

25. duben do 27. říjen 2019,

Umělecké intervence Václava Ciglera a Michala Motyčky Světlem ozvláštňují starobylé prostředí Zdíkova paláce či románské věže svaté Barbory v Arcidiecézním muzeu Olomouc a navazují tak na výstavu kreseb Václava Ciglera v olomouckém Muzeu moderního umění. Od 13. června je ještě doplňují další umělecká intervence Václava Ciglera a Michala Motyčky pod názvem Zvnějšnění v prostorách Arcibiskupského zámku a Květné zahrady v Kroměříži.

Vizuální vstup nazvaný Světlem Václava Ciglera a Michala Motyčky do historicky i esteticky strategického místa v prostředí Arcidiecézního muzea v Olomouci odkazuje ke konkrétním věcem – k vědomí místa i k událostem; vytváří dialogický vztah našeho způsobu vnímání přítomnosti i minulosti. Je to neuvěřitelných více než 340 let od prvních vědeckých hypotéz zabývajících se teoriemi o rychlosti světla, tedy pohybem a měřením elektromagnetického záření – základního předpokladu pro život na Zemi i jednotky, která je měřítkem vesmíru. Časově ve stejné době zde probíhala stavební rekonstrukce profánní stavby věže na sakrální prostor kaple. Propojení světlem podobně jako pohled z kosmického prostoru naznačuje nejen vizuální, ale i duchovní osu příběhu, zabývajícího se hledáním nových obsahů v kapli sv. Barbory – v mnohovrstevnatém prostoru barokní kaple v románské okrouhlé věži v areálu Olomouckého hradu. Je vnímán jako společné přemýšlení o kráse ve smyslu užitnosti i prožívané emoce – v úžasu i v ozvláštnění situace. Světlo a voda jako nadčasové principy či prostředky vizuálního umění překračující hranice zažitých kulturních stereotypů utvářejí novou skutečnost a prostřednictvím spoluúčasti diváka a performativního charakteru instalace nám dovolují sdílet zkušenost viditelného. Celá instalace má jednoduché schéma: základna – bod – vertikála.

Ve třech patrech okrouhlé věže svaté Barbory vytvoří vstupy jeden umělecký celek. Díky propojení světlem vznikne vizuální i duchovní osa příběhu, od něhož se odvíjí společné přemýšlení o kráse ve smyslu užitnosti i prožívané emoce. „Ve sklepení věže bude Čeřená hladina, která odráží klenbu místnosti ve vzájemné prostorové symbióze i v napětí vizuálně i materiálově rozdílných principů. O patro výš, v Klenotnici, je Střed – koule z optického skla, která vytváří těžiště celé věže. Instalaci završí v prvním patře – v kapli svaté Barbory – Jákobův žebřík, který doplňuje duchovní prostor a naplňuje biblický motiv přechodu z pozemských do nebeských sfér,“ vysvětluje kurátor Miroslav Kindl.

Další tři intervence čekají na návštěvníky ve Zdíkově paláci. Například Zrcadlový kříž v Rajské zahradě ozvláštňuje a zvýznamňuje cestičky mezi převýšenými záhony s bylinami a studnou. Vytváří homogenní prostředí, v němž se ceremoniální centrální kříž světelně obměňuje podle denního světla a počasí. Skleněný kříž na zemi obsahuje odraz návštěvníka i nebe a symbolicky prochází stěnou skrze ambit přiléhající ke katedrále sv. Václava jako prostor určený pro meditaci.

Václav Cigler (*1929) patří k nejvýznamnějším autorům umělecké generace nastupující na počátku šedesátých let 20. století. Ve své tvorbě předjímal rodící se koncepty soudobého výtvarného vyjadřování (konstruktivní tendence, minimalismus, land-art, světelnou a kinetickou plastiku). Doménou jeho tvorby je práce s prostorem, se sklem, světlem a s vodou. Tvorba Václava Ciglera je zaměřena na plastické objekty z broušeného optického skla, návrhy a realizace osvětlovadel a šperků, kresby, projekty a kompozice pro architekturu. Jeho díla jsou zastoupena v řadě významných soukromých i veřejných sbírek.

Michal Motyčka (*1974) je architekt a umělec. Zabývá se přesahem mezi architekturou a současným vizuálním uměním. Od roku 1999 spolupracuje s Václavem Ciglerem.

Muzeum umění Olomouc 2011-2016