Databáza

Conference: Adriena Šimotová in the Context of Visual Art and Culture from the 20th Century Onwards

24. do 25. listopad 2016,

Conference prepared by the Adriena Šimotová and Jiří John Foundation, in association with the Faculty of Humanities of Charles University and the Art Theory and History Department of the Academy of Arts, Architecture, and Design in Prague, to commemorate the 90th anniversary of the birth of Adriena Šimotová. The conference is being held under the aegis of J. E. Charles Malinas, the French Ambassador to the Czech Republic, Adriana Krnáčová, the Mayor of Prague, and Tomáš Zima, the Rector of Charles University.
Venue: Patriotic Hall, Carolinum, Ovocný trh 3, Praha 1

Mezinárodní mezioborová konference připomene tvorbu Adrieny Šimotové, jedné z nejrespektovanějších osobností českého výtvarného umění posledních šesti desetiletí. Zároveň podpoří kontinuitu interpretace díla a jejího životního působení i aktualizaci a rozšíření stávajících interpretačních perspektiv o výkladové možnosti spojené s filozofií i současnou teorií a historií umění. Záměrem je přispět k výraznějšímu uplatnění hledisek a s nimi souvisejících možností, jež přináší filozofické myšlení doby, ve které Adriena Šimotová žila a působila. V oborech teorie a historie umění se soustředí na kulturně-historické souvislosti autorčiny tvorby, základní principy její tematiky a výrazových forem, ve kterých a s nimiž pracovala, a ohlas jejího výtvarného díla v českém či československém kulturním kontextu a v zahraničí.

Muzeum umění Olomouc 2011-2016