Databáze

CEAD Workshop I st | 30. 9. | 11.00 – 17.00 hodin | 19.00 hodin DIVADLO HUDBY / Konvikt - Umělecké centrum Palackého Univerzity v Olomouci – Kaple Božího Těla

Pod záštitou projektu Central European Art Database se uskuteční tematický workshop, věnovaný editaci dat kulturně-historické a umělecko-historické povahy, jejich digitalizaci, archivaci a webové prezentaci. Program sestává ze série přednášek pozvaných odborníků (mj. z Národní filmového archivu (ČR), Slovenské národné galérie, Východoslovenské galérii v Košicích ad.) a veřejné debaty.  V 19 hodin na něj naváže prezentace tvorby jednoho z autorů, zastoupených v CEAD – českého sochaře a sklářského výtvarníka Václava Ciglera (*1929), připravená ve spolupráci s Palackého univerzitou v Olomouci.  Přednáška proběhne v Kapli Božího Těla v Uměleckém centru UP. Více informací na www.cead.space nebo na webových stránkách muzea.

Muzeum umění Olomouc 2011-2016